Från startup till scaleup. Vill du vara med på resan?

Investerare

JNE Invest har idag en attraktiv portfölj med 13 portföljbolag inom två huvudsegment: Digital Brands och Tech. Målsättningen är att uppnå en årlig värdeökning om 25% i våra portföljbolag. Minst.

Vi tror på människan bakom idén. För oss är det viktigt att vara en del av innovativa och okonventionella lösningar, där vi kan bidra med vår erfarenhet och kunskap. Genom att bejaka ett etisk perspektiv, investerar vi i bolag som utmanar befintliga strukturer.

JNE Invest är ett ägar- och värderingsstyrt aktiebolag med drygt 50 aktieägare. Våra aktieägare har gemensamt att de attraheras av möjligheten att delta i högavkastande investeringar där JNE Invest har en aktiv roll.

Är du intresserad av att veta mer? Som aktieägare i JNE Invest får du möjligheten att delta i investeringar som bygger på erfarenhet och professionalism, och som är mycket svåra att hitta på egen hand. Vi har en öppen dialog och informerar alltid våra aktieägare efter bästa förmåga. Vi utvärderar och träffar ett stort antal bolag, därmed kommer nya möjligheter kring investeringar snabbt och löpande.

För mer information, kontakta gärna Tomas Therén, styrelsens ordförande:
tomas.theren@jneinvest.se

english