När vi räknat klart ser vi gärna att 1+1=11.

Investeringsprocess

Vi har utvecklat en process som är ett viktigt verktyg när vi arbetar, utvärderar och investerar i bolag. Processen hjälper alla inblandade att tydligt se vad som händer under olika faser, vilka krav som ställs framåt, vilka dokument som ska vara redo etc. Målet är transparens och tydlighet – för att skapa bästa förutsättningar för framtiden.

Fas 1: Identifiera.
Vi arbetar aktivt och söker investeringsobjekt som uppfyller våra investeringskriterier. Sökprocessen och urvalet sker genom kontakt med bland annat vårt nätverk, tillväxtinkubatorer, via rekommendationer etc.

Fas 2: Bedöma.
Grovgallring och första bedömning är nästa steg i processen. Här tittar vi på om investeringsobjektet uppfyller JNE Invests investeringspolicy. Därefter gör vi en ytlig omvärldsgranskning av branschen, bolaget och entreprenörerna.

Fas 3: Genomlysa.
Dags för första mötet med JNE Invest. Målet är att tillsammans se om vi har en grundläggande samsyn kring framtiden. Mötet genomförs med två personer från JNE Invest. Om vi har samsyn bokar vi in ett ytterligare möte för att gemensamt titta på material och göra en djupare analys.

Fas 4: Besluta.
Materialet analyseras och om styrgruppen för investeringar gör en bedömning att det kan vara intressant att investera, förbereds ett underlag för styrelsen som fattar beslut om en eventuell investering.

Fas 5: Investera.
Nu börjar vår gemensamma resa! Vi säkerställer all formalia och allt material finns på plats och skapar från start lösningar som gör det enkelt för nya investerare att kliva in i framtiden – allt för att ge bolaget bästa förutsättningar att växa.

english