PORTFOLIO

Här är våra samlade portföljbolag. En fantastisk skara företag som vart och ett är på en resa. Gemensamt är att de bottnar i en stor tanke, och att vi har förmånen att vara med och bidra på vägen.

english