• Fastighet Bolby 3:55 om ~4 hektar vid Linanäs på Ljusterö, ett attraktivt område under kraftig expansion
  • Granne med fastighetsprojektet Linaby och närhet till Linanäs Gästhamn
  • Fokus på förädling av fastigheten genom avstyckning för enbostadsförsäljningar, potential upp till 20 fastigheter
  • Sedan fastigheten köptes i Q4 2015 har 4 tomter om totalt ~0,7 hektar sålts

Utveckling och engagemang

  • Framdragning av väg för access till framtida tomter
  • Framtagning av och godkänd V/A-lösning
  • Förhandsbesked på ytterligare avstyckningar från stamfastigheten

 

Investeringsår: 2015
Partner: Anders Enocksson