JNE Real Estate innefattar markinnehav om 4 hektar vid Linanäs på Ljusterö. Fokus sker på förädling av fastigheten genom avstyckning för enbostadsförsäljningar, potential upp till 20 fastigheter. Sedan fastigheten köptes i Q4 2015 har 4 tomter om totalt 0,7 hektar sålts.

Utveckling och engagemang:

Framdragning av väg för access till framtida tomter
Framtagning av och godkänd V/A-lösning
Förhandsbesked på ytterligare avstyckningar från stamfastigheten

Investeringsår: 2015
Investeringsansvarig: Niklas Norén

english